Kildegård-Thy

byder velkommen til unge mellem 13 & 18 år (23 år).

FIND OS PÅ TILBUDSPORTALEN

 

Målgruppe:

  • Social og adfærdsmæssige problemer 
  • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser 
  • ADHD-problematikker (autisme/Asberger) 
  • Ofre for seksuelle og voldelige overgreb
  • Børn og unge fra udsatte etniske minoritetsfamilier
  • Misbrugsproblemer uden vanemæssig afhængighed
  • Udadreagerende / indadreagerende (selvskadende) børn/unge
  • Uledsagede flygtninge børn/unge 

Priser og Tilbud:

OBS: Der er pt. 2 ledige døgnpladser og 2 ledige akut-observationspladser - på Kildegård-Thy !

Kildegård-Thy er opstartet i 2008 - har 9 års erfaring med målgruppen. Vi er i august 2014 re-godkendt af Socialtilsyn Nord og har gennem syv år indsamlet erfaringer med 20 forskellige unge drenge og piger af dansk/grønlandsk og anden etnisk herkomst, herunder uledsagede flygtninge - børn/unge.

Kildegård-Thy tilbyder vederlagsfrit struktureret værkstedstilbud i dagtimerne, dette inkluderet i døgnbetalingen. Dette som et tilbud til unge der ikke er klar til de etablerede eksterne undervisningstilbud som: special-skoler, STU, Produktionsskole, Teknisk Skole o. lign. I dette forløb klargøres den unge til udfordringerne i det eksterne etablerede skole/uddannelsessystem.

Kildegård-Thy byder velkommen til vanskelig anbringelige piger og drenge mellem 13 og 18 år. Vi arbejder med meget tætte og anerkendende relationer. (KRAP)

Desuden tilbyder vi efterværn indtil 23. år (efter aftale)

 

Opholdsbetaling 69.414 pr. måned - 2.282 pr. døgn

§ 107-tilbud 69.414 pr. måned - 2.282 pr. døgn

Vi tilbyder 2 nye pladser på ekstern observations-afdeling a. 6.271 pr. døgn (basis-pris)

Kildegård-Thy har opdateret sit profilbillede. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Sindrup 30.03.2017

Pressemeddelelse vedr. Fonden Kildegård-Thy:

Efter ca. 9 år, ved ”roret”, på Fonden Kildegård-Thy, giver den ”gamle skipper”, Viggo Iversen, Agger, 56 år, nu ”roret” videre til sønnen Thomas Iversen, 28 år.
Thomas Iversen bliver ved udgangen af marts 2017, ansat som team/afdelingsleder, af en ny bestyrelse.
Thomas Iversen er uddannet pædagog/leder, og har været med på alle arbejdsniveauer, på Fonden Kildegård-Thy – siden Fonden Kildegård-Thy, blev stiftet i september 2008, af Viggo og Hanna Iversen, Agger.
Disse tiltag er foretaget for at sikre indskrevne unges nuværende tilbud, generationsskifte, samt fremadrettet sikring/udvikling af det faglige niveau i tilbuddet og
sikring af arbejdspladser i lokalområdet.
Samt sikre videreførelse af det arbejde for udsatte unge, der blev påbegyndt i september 2008, ved stiftelsen af Fonden Kildegård-Thy.

Det socialpædagogiske opholdssted, Fonden Kildegård-Thy blev godkendt af Thisted Kommune i september 2008. Thisted Kommune var daværende tilsynsmyndighed. Fonden Kildegård-Thy, blev re-godkendt af det nye Socialtilsyn Nord, august 2014, som et af de første socialpædagogiske tilbud, for udsatte unge, i Region Nordjylland.
Fonden Kildegård-Thy har gennem årene været særdeles veldrevet på et kristent værdigrundlag, med topscore på alle pædagogiske/faglige indikatorer, jf. Socialtilsyn Nord.

Kildegård-Thy vil fremadrettet blive drevet videre under samme navn, pædagogiske kultur, kristne værdigrundlag, vision, godkendelse og personalegruppe.

Fondsstifter og tidligere leder, Viggo Iversen vil fremadrettet fortsætte arbejdet med udsatte børn/unge, idet Viggo og Hanna Iversen er plejefamilie i privat regi.
Ligeledes stiller Viggo Iversen op til kommunalvalget 2017, som kandidat for Det Konservative Folkeparti.
Viggo Iversen er ligeledes bandleder, forsanger/guitarist i Iversen Band, så den ”gamle skipper” skal nok få tiden til at gå!
Viggo Iversen og Fonden Kildegård-Thy, takker alle samarbejdspartnere, og ikke mindst lokalbefolkningen i Sydthy/Thy for et forbilledligt samarbejde, som ønskes videreført, fremadrettet!

Fakta:
www.kildegaard-thy.dk
Thomas@kildegaard-thy.dk
4029 3590
... See MoreSee Less

View on Facebook

Naturen er fantastisk :) www.kildegaard-thy.dk ... See MoreSee Less

View on Facebook

Glædelig jul & et velsignet nytår, og tak til alle som fulgte os på www.kildegaard-thy.dk - det sætter både de unge og vi voksne stor pris på 🙏🏻✨🎄 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Se mit juletræ :) 🎄🎅🏻 ... See MoreSee Less

View on Facebook

galleri-front

Galleri

Se billeder fra året på Kildegård-Thy

Klik her