Kildegård-Thy

byder velkommen til unge mellem 13 & 18 år (23 år).

FIND OS PÅ TILBUDSPORTALEN

Målgruppe:

Kildegård-Thys målgruppe er unge piger og drenge mellem 13 og 18 år, med efterværn til det 23. år, med: Sociale og adfærdsmæssige problemer efter omsorgssvigt, tab og traumer. Tilknytnings-og kontaktforstyrrelser Misbrugsproblemer uden vanemæssig forbrug og afhængighed ADHD-problematikker.

  • Unge i alderen 13 - 23 med omsorgssvigt.
  • Unge i alderen 13 - 23 med udadreagerende adfærd, omsorgssvigt.
  • Unge i alderen 13 - 23 med omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse.
  • Unge i alderen 13 - 23 med indadreagerende adfærd, omsorgssvigt.
  • Unge i alderen 13 - 23 med omsorgssvigt, opmærksomhedsforstyrrelse.
  • Unge i alderen 13 - 23 med omsorgssvigt, ikke-personfarlig kriminalitet.

Tilbud:

OBS: Der er pt. 1 ledig døgnplads på Kildegård-Thy !

Kildegård-Thy tilbyder vederlagsfrit struktureret værkstedstilbud i dagtimerne, dette inkluderet i døgnbetalingen. Dette som et tilbud til unge der ikke er klar til de etablerede eksterne undervisningstilbud som: special-skoler, STU, Produktionsskole, Teknisk Skole o. lign. I dette forløb klargøres den unge til udfordringerne i det eksterne etablerede skole/uddannelsessystem.

Kildegård-Thy byder velkommen til vanskelig anbringelige piger og drenge mellem 13 og 18 år. Vi arbejder med meget tætte og anerkendende relationer. (KRAP)

Desuden tilbyder vi efterværn indtil 23. år (efter aftale)

 

 

 

galleri-front

Galleri

Se billeder fra året på Kildegård-Thy

Klik her