Værksted

Kildegård-Thy sit eget værksted for de unge som endnu ikke er påbegyndt et eksternt skoletilbud. Dette for at sikre, at der er en struktureret og meningsfyldt hverdag for vores unge fra dag 1, hvor deres anbringelse starter, samt som træning/forberedelse til eksterne uddannelsestilbud. Dette er inkluderet i opholdsbetalingen - altså ikke en ekstraudgift for anbringende kommune !