Om os

Fonden Kildegård-Thys bestyrelse består af bestyrelsesmedlemmer, der er valgt ud fra det kriterium, at de besidder uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig kompetence inden for økonomi/administration og eller/bestyrelsesarbejde i øvrigt, samt uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig kompetence inden for det socialpædagogiske område.

Bestyrelsen overvåger fondens drift og påser, ar der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med formålet, med de af tilsynsmyndighedens fastsatte retningslinier og med lovgivningens regler.

  1. Grundlæggende værdier for bestyrelsen/ansatte i Fonden Kildegård-Thy:
  2. Arbejder ud fra det kristne livs og menneskesyn, bl.a. jf. den godkendte projektbeskrivelse.
  3. Gør mod andre, hvad du gerne vil de skal gøre mod dig.
  4. Arbejder på renlighed, orden/ordentlighed og økonomisk ansvarlighed.
  5. Udsætter ikke til i morgen, hvad der kan gøres idag.
  6. Springer ikke over hvor "gærdet" er lavest.
  7. Går foran som et godt eksempel for andre.