Værdigrundlag

Vores værdier kan udtrykkes i følgende termer: Nysgerrighed, anerkendelse, kompetence, ordentlighed, faglighed og løsningsfokuseret handling. Nysgerrighed er udgangspunktet for at kunne undersøge og forstå menneskets udtryk, adfærd og kommunikation. Anerkendelse er ståsted for enhver bærende relation. Ethvert menneske besidder kompetencer og er unikt. Målet er at sætte disse kompetencer i spil. At skabe inderliggørelse og en selvfølelse og et bærende medansvar. Ordentlighed er faglig redelighed og menneskelighed, som understøtter og bringer mennesker hen i arenaer hvor de præsterer og gøre det godt. At føle ting lykkes (NUZO) Løsningsfokuseret handling er at bibringe enkelthed og håndterbar-hed for den enkelte og de nære. De pædagogiske metoder er forankret i KRAP-konceptet.