Visitation

  • Kildegård-Thy lægger speciel vægt på inddragelse af den unge, forældre/familiært netværk, sagsbehandler/konsulent og evt. andet professionelt netværk før visitationen.
  • Der afholdes særskilt visitationsmøde med deltagelse af leder, kontaktpædagoger.
  • Forud for visitationen har vi tilkendegivelser, spørgsmål og indstilling fra den unge, forældre, sagsbehandler, evt. personer fra tidligere opholdssted/skole. Ligeledes fra tilsynsførende kommunekonsulent og eller anbringende myndighed.