Efterværn

Tidspunktet for udflytning drøftes løbende, men er ofte besluttet i handleplanen, udarbejdet af hjemkommunen. Afhængig af anbringende kommunes indstilling kan udflytningstidspunktet justeres i forhold til den unges alder og opnåede kompetencer i forhold til mål med opholdet.

Ved udflytning flytter den unge typisk fra Kildegård-Thy med aftagende kontakt til personalet, - i takt med øget ansvar for egne forhold til dagligdagen.
Der bliver tilknyttet 1-2 kendte kontaktpersoner fra Kildegård-Thys personalegruppe. Udflytningsplanen skræddersys til den enkelte unge.

Udflytningsforløbet kan aftales med forskellig varighed, afhængig af den løbende kontakt til det fremtidige sociale og familiære netværk, uddannelse, skole, arbejde mv.  Netværksmøder afholdes løbende undervejs i udflytningsforløbet.