Henvisining

Det tilstræbes at der inden den unge flytter ind, holdes et visitationsmøde. Her deltager den unge, sagsbehandleren, forældre (evt. pårørende) og repræsentanter for botilbuddet. Med udgangspunkt i myndighedshandleplanen fastsættes målene for den unges ophold. På baggrund af mødet udarbejdes der en udviklingsplan for og ønskeligt sammen med den unge. Planen beskriver, hvordan tilbuddet i samarbejde med den unge vil omsætte myndighedsplanen i dagligdagen. Udviklingsplanen revideres sammen med den unge og i samarbejde med anbringende myndighed. Ved ny-anbringelser vil der senest 3 måneder efter indflytning blive udarbejdet en statusbeskrivelse over den første tid i henhold til servicelovens bestemmelser og kommunens ønsker.