Pædagogik

Kildegård-Thy arbejder med personinvolverende pædagogik hvor omsorg, støtte, anerkendelse og konsekvens er naturlige grundelementer. (KRAP)

Hverdagen forløber i strukturerede, trygge og forudsigelige rammer, med kortlagte/ukortlagte øer af fysiske og psykiske udfordringer.

I samarbejde med den unge laves der individuelle udviklingsplaner, som fortløbende revideres.

Der laves progression/effektmåling, med grafer og måltal, dette for at sikre og dokumentere effekten af den pædagogiske indsats.

Det enkelte individ er af uendelig stor betydning og besidder helt unikke egenskaber og uudnyttede udviklingsmuligheder.