Udslusning

Tidspunktet for udslusning drøftes løbende, men er ofte besluttet i handleplanen, udarbejdet af hjemkommunen. Afhængig af anbringende kommunes indstilling kan udslusningstidspunktet justeres i forhold til den unges alder og opnåede kompetencer i forhold til mål med opholdet.

Ved udslusning flytter den unge typisk fra Kildegård-Thy med aftagende kontakt til personalet, - i takt med øget ansvar for egne forhold til dagligdagen.
Der bliver tilknyttet 2 kendte kontaktpersoner fra Kildegård-Thy’s personalegruppe. Udslusningsplanen skræddersys til den enkelte unge.

Udslusningsforløbet kan aftales med forskellig varighed, afhængig af den løbende kontakt til det fremtidige sociale og familiære netværk. Netværksmøder afholdes løbende undervejs i udslusningsforløbet.